Thứ Hai, ngày 17 tháng 10 năm 2016

SN của TGD Digiland 13/10/2016

Chị Lan lấy số 1, Việt Sin lấy số 2 ngay tại…… tiệc Sanh Nhực của TGĐ Hà Duy Bềnh